בלוג משכנתאות

הפרמטרים המשפיעים על גובה הריבית

מדרג הון עצמי/ אחוז מימון – עד 45%, עד 60%, עד 75% מימון יכול ליצור פער של 1% ויותר בריבית. שיעור המימון (המשכנתא) משווי הנכס מהווה את אחד הגורמים המשפיעים ביותר על מחיר הכסף – הריבית אותה נקבל על ההלוואה. יחס ההחזר מההכנסה - נהוג שההחזר החודשי לא יעלה על 30% עד 33% ...

משכנתא מסובסדת – עפ”י הפרמטרים של משרד השיכון

הריבית על המשכנתא על פי הזכאות האישית עומדת על 0.5% פחות מהריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות מדד כפי שבנק ישראל מפרסם מדי חודש, אך לא יותר מ-3.0%, בהתאם לתקופת ההחזר שבחר הלווה. הזכאים יוכלו לקבל משכנתא לתקופה של 30 שנה, ויוכלו גם לקצר את תקופת ההחזר וליהנות מריבית נמו...

סוגי ריבית

1. משכנתא בריבית קבועה לא צמודה – קלצ 2. ריבית משכנתא קבועה צמודת מדד 3. ריבית משתנה צמודת מדד (כל 1-5 שנים) 4. מסלול משתנה כל 5 שנים לא צמוד למדד 5. ריבית פריים 1. משכנתא בריבית קבועה לא צמודה - קלצ זהו מסלול שאין בו שינויים בהחזר החודשי כלל, כך שאין סיכונים ו...

מסמכי בטחונות המשכנתא

בהתאם למצבו המשפטי של הנכס המשועבד הבנק ידרוש ביטחונות ומסמכים שונים לצורך מתן המשכנתא. א. שטר משכנתא. ב. מסמך התחייבות עבור רישום משכנתא ג. שעבוד זכויות חוזה הקניה של הנכס / משכון הזכויות ד. רישום אזהרה לטובת הקונה ה. רישום אזהרה לטובת הבנק ו. דו"ח שעבודים מרשם...