מאמרים

כיצד להתנהל נכון מבחינה כלכלית בזמן הלימודים?

רבים לא מודעים כיצד להתנהל נכון מבחינה פיננסית, כשיש התחייבויות רבות ללימודים – שכר לימוד, שכר דירה, ועוד…
קרן שכ"ל עוזרת להנחות את הסדטונטים כיצד למנוע מראש בעיות וללמוד בראש שקט…

מהו הרעיון ממנו צמחה קרן שכ"ל?

מדוע לתת מלגה חלקית  לסטודנט אחד מתוך עשרה, אם אפשר לעזור לכל עשרת הסטודנטים לשלם את מלא שכר הלימוד?