המסלול האקדמי המכללה למינהל

המיכללה למינהל בשיתוף קרן שכ"ל מאפשרת בכל שנה פריסה רחבה ונוחה של שכר הלימוד – 
בהסדרים מסובסדים – ללא ריבית וללא הצמדה.
להגשת פניה ולבדיקת זכאותך: www.sachal.co.il/register

הסדרי מימון מסובסדים ללא ריבית לפריסה רחבה ונוחה של שכר הלימוד במכללה למינהל
הסדרי מימון מסובסדים ללא ריבית לפריסה רחבה ונוחה של שכר הלימוד במכללה למינהל