המסלול האקדמי המכללה למינהל

המיכללה למינהל בשיתוף קרן שכ"ל מאפשרת בכל שנה פריסה רחבה ונוחה של שכר הלימוד – 
הסדרים מסובסדים – עד 30,000 ש"ח לשנה, ללא ריבית וללא הצמדה, עד 60 תשלומים
להגשת פניה ולבדיקת זכאותך: www.sachal.co.il/register

המכללה למנהל שכר לימוד
הסדרי מימון מסובסדים ללא ריבית לפריסה רחבה ונוחה של שכר הלימוד במכללה למינהל